Jak to probíhá?

Kontaktuj nás! Představ nám téma, se kterým ti můžeme být nápomocni a rovnou si domluvíme, kdy se uvidíme. První setkání (zdarma). Trvá 15 až 30 minut. Půjde především o navnímání tématu, klienta a konzultanta. Pokud se rozhodneme započíst spolupráci, domluvíme si následující postup (test talentů a siných stránek,  termín, co má být cílem spolupráce a vhodný balíček konzultací).

Jeden termín
60 minut
Jedno téma

Tři termíny
180 minut
Tři témata
(s doporučením klienta)

Tři termíny
180 minut
Tři témata

Navazující termíny
60 minut
Navazující témata
(pro dlouhodobé klienty)

Konzultace vedeme převážně tradičně – osobně v místě, které si klient určí, kde se cítí komfortně (pracoviště, kdekoliv mimo něj). Zároveň umíme komunikovat i moderně (Skype, Hangout, FaceTime, WhatsApp).

Protože efektivně využíváme čas, který zároveň ctíme směrem ke klientům i směrem k nám, platba za konzultace probíhá předem, převodem na náš bankovní účet, jakmile si domluvíme termín první konzultace.
OBJEDNÁVKA KONZULTACE