Zaškolení nováčků – životně důležité

Zaškolení nováčků – životně důležité

Kariérní portál www.jobs.cz vytvořil průzkum, při kterém se zaměřují na práci s nováčky po nástupu. K jejich zděšení se dovzěděli, že s více než 62% nováčků nebyli správně zaškoleni.

Proč je důležité hned od začátku věnovat nováčkovi náležitou péči? Ať pracujete v korporátní společnosti, či menší firmě, vždy se novým kolegům důkladně věnujte. To co se pracovník dozví ihned na začátku, ponese si s sebou po celou dobu působení v pozici. Často se může stát, že nováček přichází úplně mimo pracovní obor a je jako nepopsaný list, o to více musí hledat souvislosti.

Sdělujte nováčkům důsledky každé činnosti, ať si může v hlavně srovnat to, jaké mají tyto aktivity dopad. Každý nováček by měl mít ideálně přiděleného mentora, který jej adaptačním procesem provede.

Nastavte novému kolegovi adaptační proces, kde si jasně stanovíte dodody co se do kdy má stát. Nechte jej chybovat, protože staré pořekadlo říká, chybami se člověk učí.

Teorie na školeních je jistě důležitá, ale nejlépe se člověk učí praxí.

Nenechte nováčka plavat, ale ukažte mu hned tu správnou cestu. Vzpomeňte si vždy na své začátky.

Detailnější popis průzkumu naleznete na:

https://www.jobs.cz/poradna/62-novacku-nikdo-nezaskolil-zjistil-pruzkum-jobs-cz/